Участь при презентації проекту освітньо-професійної програми «Право»

       16 квітня 2024 року завідувач сектору дактилоскопічного обліку Христина Бдайцієва, в рамках договору про співпрацю Івано-Франківського НДЕКЦ МВС та Університету Короля Данила, прийняла участь у якості стейкхолдера при презентації проекту освітньо-професійної програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право».
       Зустрічі такого формату є важливим аспектом розвитку освітньої та наукової діяльності. Співпраця зі стейкхолдерами допомагає забезпечити актуальність навчальних програм, модернізувати їх наповнення, і, як наслідок, підготувати майбутніх випускників до тих викликів, з якими вони стикатимуться в процесі своєї майбутньої діяльності.
        Акцент робився на отриманні комплексу знань, набутті умінь та навичок із здійснення професійної діяльності у юридичній сфері, вмінні застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності.
      Обговорено можливість проходження практики та проведення бінарних занять з дисципліни «Криміналістика» із судовими експертами для здобувачів четвертого курсу на базі Івано-Франківського НДЕКЦ МВС.