Базовий навчальний тренінг для судових експертів по АБІС «BalScan»

     В Івано-Франківському НДЕКЦ МВС встановлено систему балістичної ідентифікації АБІС «BalScan» та представником компанії «ALT UKRAINЕ» проведено базовий навчальний тренінг для судових експертів Центру по роботі з даною системою.
      Під час проходження навчання судовими експертами сектору балістичного обліку Івано-Франківського НДЕКЦ МВС було опановано алгоритм сканування та ідентифікації слідів на кулях та гільзах, ведення графічних каталогів із можливістю пошуку по них.
     Після закінчення навчання, судовим експертам Івано-Франківського НДЕКЦ МВС Козлову Андрію, Сухецькому Богдану, Максимів Людмилі та Стахіву Володимиру вручені відповідні сертифікати, що є підтвердженням освоєння теоретичних та практичних знань і вмінь в роботі із автоматизованою балістичною ідентифікаційною системою «BalScan».
     Впровадження найсучасніших ідентифікаційних систем в експертну практику сприятиме якісній систематизації та підвищенню рівня функціонування балістичного обліку Івано-Франківського НДЕКЦ МВС, розкриттю, розслідуванню та превенції злочинів, скоєних з застосуванням вогнепальної зброї у регіоні.
 

Участь у Міжнародній конференції

16.10.2020 працівники Івано-Франківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Ніна Тутецька, заступник завідувача відділу криміналістичних видів досліджень – завідувач сектору почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку, та Людмила Максимів, судовий експерт сектору балістичного обліку відділу криміналістичних видів досліджень, прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи та криміналістики», яка проходила в он-лайн режимі в Одеському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України. Ніна Тутецька виступила з тезами доповідей на тему: «Межі кримінального процесуального доказування», а Людмила Максимів розкрила тему: «Окремі аспекти залучення експерта для проведення експертиз у кримінальному провадженні». Після завершення конференції всі учасники отримали сертифікати участі. За результатами проведення конференції видано збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи та криміналістики».

Навчання головного судового експерта з контролю якості та метрологічного забезпечення

       В режимі он-лайн 25.11.2020 відбулося навчання головного судового експерта з контролю якості та метрологічного забезпечення Ірини Канюки на тему «Побудова ефективної системи управління лабораторією згідно стандарту ISO/ IEC 17025:2017. Основні зміни». З метою поглибленого вивчення ISO/ IEC 17025:2017 під час навчання було приділено особливу увагу вимогам стандарту щодо: управління лабораторією, відповідальність лабораторії, ризики, демонстрація усунення ризику, вимоги до структури, вимоги до ресурсів, обладнання, метрологічна простежуваність, моніторинг складових якості результатів, вимоги до протоколів випробування, скарги, невідповідна робота та ін. Лектором було звернуто увагу на управління документацією (керування, обіг, архівування тощо) як важливу складову підтвердження належної організації робіт в лабораторії. Після завершення навчання учасники отримали сертифікат участі.

Вебінар працівників сектору будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності та відділу вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень

      26 листопада 2020 р. працівники сектору будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності та відділу вибухотехнічних та пожежо-технічних досліджень взяли участь у вебінарі: «Практичні аспекти призна-чення та проведення комплексних комісійних  електротехнічних, пожежних та будівельних експертиз».
      ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ
–  електротехнічна та трасологічна експертиза у справах щодо втручання в роботу приладів обліку електроенергії;
– комплексна пожежно-технічна, будівельно-технічна та електротехнічна експертиза будівельних об’єктів;
–   електротехнічна експертиза у справах щодо відповідності поставле-ного обладнання технічним харак-теристикам постачальника.

Бінарне заняття

    17.11.2020 Судовий експерт сектору молекулярно-генетичних досліджень відділу біологічних досліджень та обліку Івано-Франківського НДЕКЦ МВС Інна Ходирєва прийняла участь у бінарних заняттях в рамках курсів підвищення кваліфікації слідчих. Під час заняття було обговорено тему: «Актуальні проблеми призначення експертиз у кримінальному провадженні.  Молекулярно-генетична експертиза, її види та можливості. Особливості дослідження мікрооб’єктів».
 

Гід з державних послуг

Міністерство цифрової трансформації України запустило портал з інформацією про всі державні послуги

     Гід з державних послуг — це інформаційний онлайн-портал про всі сервіси, що надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

     Сьогодні на сервісі доступна інформація про 1170 послуг — місце, строки, вартість,  а також необхідні документи та спосіб оскарження їх результатів. Інформація постійно оновлюється і невдовзі на портал буде перенесено 100% державних послуг в Україні.

     Послуги розподілено за 17 категоріями залежно від сфери діяльності та
36 життєвими подіями. Придбати нерухомість, змінити місце прописки чи відкрити бізнес — усю необхідну інформацію щодо офіційних реєстрацій та отримання необхідних послуг можна легко знайти на Гіді.

     Гід з державних послуг — це офіційне джерело інформації. Якщо орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування під час надання певної послуги вимагатиме довідку, яку не згадано на Гіді, посилання на Гід є аргументом для громадян — не надавати відповідні документи.

     На Гіді з державних послуг працює зворотний зв’язок. Якщо користувач не знайшов інформацію про послугу чи виявив помилку в наявній інформації, можна скористатись зворотним зв’язком — і послуга обов’язково з’явиться на сервісі. Зворотний зв’язок допомагає покращити сервіс, виявити проблемні напрямки та найбільш популярні послуги.

Які найпопулярніші державні послуги в Україні?

    Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань;

     Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

Державна реєстрація фізичної особи-підприємця;

Реєстрація місця проживання;

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років;

Реєстрація народження.

Проєкт реалізовано завдяки підтримці проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» та за сприяння проєкту SURGe, що фінансується Урядом Канади.

Для ознайомлення перейдіть за посиланням: https://guide.diia.gov.ua/

ПЕРЕЛІК відомостей, що містять конфіденційну інформацію в Івано-Франківському НДЕКЦ МВС

ПЕРЕЛІК

відомостей, що містять конфіденційну інформацію
в Івано-Франківському НДЕКЦ МВС

 1. У сфері судово – експертної діяльності конфіденційною є інформація, що розкриває:
 • методики проведення судових експертиз, методичні посібники, методичні рекомендації, стандартні операційні процедури, методичні процедури, інформаційні листи, методичні листи щодо проведення судових експертиз та експертних досліджень;
 • відомості, що містяться в обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об’єктів (криміналістичному обліку), та результати перевірки за ним;
 • відомості, отримані під час контролю за якістю досліджень, внутрішньо лабораторного контролю, зовнішньо лабораторного контролю, моніторингу достовірності результатів досліджень, нагляду за достовірністю результатів досліджень;
 • відомості щодо результатів діяльності, що містяться в доповідних записках, аналітичних довідках, оглядах та інформаційних листах;
 • відомості, що містяться в документах за результатами проведення службових аудитів діяльності;
 • відомості, що містяться у висновках експертних досліджень, проведених на замовлення;
 • відомості щодо призначення судових експертиз та експертних досліджень, ходу їх виконання та результатів;
 • відомості про порядок та умови зберігання об’єктів дослідження;
 • відомості, що стосуються процесуальних дій, які вчиняються (вчинялися) під час кримінального, цивільного, адміністративного, виконавчого та господарського провадження і стали відомі працівнику, якого залучили як спеціаліста або експерта у зв’язку з виконанням його обов’язків;
 • зміст інформації, яка вноситься до акті інвентаризації стандартних зразків (речовин порівняння) наркотичних засобів та психотропних речовин;
 • відомості, які ідентифікують калібр, модель, серійні та номерні позначення, кількість вогнепальної зброї чи боєприпасів, що містяться в інформаційно-довідкових колекціях;
 • відомості про обладнання, програмне забезпечення та технічні засоби, що застосовуються для проведення судової експертизи, експертних досліджень, випробувань, обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об’єктів (криміналістичного обліку), оціночної діяльності.
 1. У сфері роботи з персоналом конфіденційною є інформація, що розкриває:
 • матеріали, що подаються до Експертно — кваліфікаційної комісії МВС, відомості, що містяться в протоколах спеціальних засідань Експертно – кваліфікаційної комісії МВС;
 • відомості про особу, визначену виконавцем судової експертизи (експертного провадження);
 • відомості про особу, що містяться у скорочених особових справах працівників та особових картках працівників;
 • інформацію, що стала відома під час вивчення та перевірки кандидатів для заміщення вакантних посад.
 1. У сфері функціонування інформаційно – телекомунікаційних систем конфіденційною є інформація, що розкриває відомості про програмні та апаратні засоби, що застосовуються для забезпечення функціонування й захисту мережі та інформаційних ресурсів.
 2. У сфері діяльності щодо запобігання корупції конфіденційною є інформація, що розкриває розроблення та зміст заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, та відомості, які розкривають конкретні методи роботи за основними напрямами діяльності з питань запобігання та протидії корупції.
 3. У сфері охорони адміністративної будівлі (території) конфіденційною є інформація, що розкриває відомості щодо системи охорони, перепускного, внутрішньооб’єктового режиму,                           технічного         обладнання лабораторій/приміщень, де проводяться судові експертизи, експертні дослідження, зберігаються об’єкти дослідження та акти комісійного обстеження цих приміщень, якщо не розкриваються відомості, віднесені до службової інформації та до державної таємниці.

Навчальний семінар криміналістів

Навчальний семінар інспекторів-криміналістів із експертами Івано-Франківського НДЕКЦ МВС

 09.07.2020 на базі Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проведено спільний навчальний семінар на тему «Сучасний стан та перспективні напрямки розвитку техніко-криміналістичного забезпечення». В начальному семінарі взяли участь інспектори-криміналісти ГУНП в Івано-Франківській області та працівники Івано-Франківського НДЕКЦ МВС. В процесі обговорення тематики семінару виступили завідувач відділу дослідження матеріалів, речовин і виробів Говера В.А., завідувач сектору трасологічних досліджень Остафіїв Б.Л., старший судовий експерт сектору дактилоскопічних досліджень Олійник І.Л., судовий експерт сектору молекулярно-генетичних досліджень Ходорєва І.Т.

 Експертами Івано-Франківського НДЕКЦ МВС надано консультативні рекомендації щодо вилучення, зберігання та направлення речових доказів по кожному із напрямків, що сприятиме проведенню всебічного та об’єктивного дослідження.

 Проведення систематичних навчальних семінарів за участі інспекторів-криміналістів ГУНП в Івано-Франківській області та експертів Івано-Франківського НДЕКЦ МВС спрямоване на покращення взаємодії між підрозділами, якісне вилучення слідової інформації під час огляду місця події із подальшим направленням об’єктів для проведення експертиз.

 

 

 

Молекулярно-генетична експертиза

   Відділ біологічних досліджень та обліку Івано-Франківського НДЕКЦ МВС проводить ДНК-тест на батьківство, як у судовому так і в позасудовому порядку, у цивільних справах, а також на замовлення фізичних чи юридичних осіб.​

Щодо купівлі та продажу авто

«Підводні камені» придбання та продажу автомобілів

   У сьогоденні автомобіль із розкоші став масовим продуктом, доступним широкому колу осіб, що досягається завдяки не тільки широкому асортименту на ринку нових моделей, а й величезним ринком б/в авто.
    В останньому випадку ціни значно нижчі ніж ціни аналогічних нових автомобілів, однак цей ринок таїть в собі численні «підводні камені» під час придбання такого майна. Не варто розраховувати на гарантії виробника, їх попросту тут не має. Усі відносини на б/в ринку базуються на довір’ї покупця до продавця, що є не самим надійним чинником успішної покупки.
Існують, як недобросовісні продавці, так і випадки продажу сумнівних авто, що трапляється часто, при чому про сумнівне походження авто може не знати і сам продавець, який без злого умислу перепродає автомобіль.
    Автомобілі на ринку можуть мати не завжди законне походження і для їх легалізації зловмисники вдаються до прийомів, результати яких можна поділити умовно на дві групи:
   1. Автомобілі із підробленими номерами кузова та інших агрегатів.
   2. Автомобілі із підробленими документами, що їх супроводять.
    Зазвичай, самотужки перевірити справжність таких речей досить проблематично і для того, щоб захистити покупця від подібних проблем Івано-Франківський НДЕКЦ МВС пропонує свої послуги з дослідження транспортних засобів та документів, що їх супроводжують.
    Вартість встановлення відповідності документів на автомобіль тим, що перебувають в офіційному обігу є досить невеликою і становить 450,24 коп. (з ПДВ). Проведення такого дослідження вбереже щасливого власника автомобіля від неприємностей із законом у майбутньому.