Співпраця із Івано-Франківським національним медичним університетом

Івано-Франківським НДЕКЦ МВС укладено договір про співпрацю з Івано-Франківським національним медичним університетом

 Метою співпраці є посилення наукового й науково-технічного потенціалу сторін, розвиток і розширення співпраці, сприяння науковому співробітництву й практичній реалізації наукових розробок у сферах, які становлять взаємний інтерес.

 Сторони здійснюють наукове і науково-технічне співробітництво з питань, що становлять взаємний інтерес, у наступних формах:

– оптимізація навчально-виховного процесу в профільних кафедрах університету по вивченню спеціальних дисциплін та стимулювання інтересів студентів університету до вивчення базових та профільних дисциплін для потреб НДЕКЦ;

– підвищення рівня підготовки професійно орієнтованих випускників університету для роботи в НДЕКЦ виявлення обдарованих студентів, надання їм допомоги у виборі професії та залучення до роботи в НДЕКЦ;

– організація та проведення спільних практичних занять, семінарів, майстер-класів, днів «відкритих дверей», презентацій та інших заходів;

– організація проходження стажування та виробничої практики студентів університету на базі НДЕКЦ та вивчення можливості працевлаштування в установі кращих студентів – випускників університету;

– допомога НДЕКЦ та надання матеріалів для виконання та написання випускниками студентами, та викладачами університету пошукових та науково-дослідних робіт. Розробка студентами проєктів, пропозицій, технологій та ноу-хау, спрямованих на покращення діяльності НДЕКЦ;

– підготовка та видання спільних наукових публікацій, монографій, навчальних посібників та інших наукових досліджень у співавторстві;

– підтримка та участь НДЕКЦ у публічних заходах, організованих університетом та проведення спільних рекламних кампаній, виступів і публікацій в ЗМІ та інших акцій, спрямованих на популяризацію університету і НДЕКЦ;

– проведення та реалізація інших програм та проєктів, розроблених                      з урахуванням спільних інтересів НДЕКЦ і університету;

– надання працівникам Сторін можливості публікувати наукові статті й результати досліджень у збірниках, журналах і інших виданнях, що видаються Сторонами.