Наукова діяльність

 Міжнародний центру науки та досліджень (International Center for Science and Research) пропонує можливість дистанційної участі у науково-практичних заходах, що актуально на період карантинних заходів на території України та світу.

 9-10 березня  2020 року завідувач сектору дистанційного обліку відділу криміналістичних видів досліджень Івано-Франківського НДЕКЦ  МВС  Христина Бдайцієва дистанційно прийняла участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні шляхи розвитку наукових знань» із доповіддю на тему «Діагностичні дослідження слідів рук».

 Метою проведення конференції було всестороннє обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація наукових досліджень.

 Бдайцієва Х.М. запропонувала виділити як самостійний розділ сучасної дактилоскопії дактилоскопічну діагностику, в межах якого виокремити три напрямки: діагностика властивостей слідоутворюючого об’єкту; діагностика властивостей людини; діагностика обставин відображення папілярних узорів і роботи з ними.

 Такий підхід дозволить адекватніше планувати і здійснювати наукові й практичні дослідження, пов’язані з діагностичним дослідженням папілярних узорів людини. Поза сумнівом, це сприятиме вдосконаленню і подальшому розвитку експертизи потожирових слідів людини, а також ефективнішому використанню її результатів в розкритті й розслідуванні злочинів.

 За результатами роботи конференції видано друкований збірник тез доповідей та опубліковано матеріали на офіційному сайті Міжнародного центру науки та досліджень – http://www.mcnd.ltd.ua/material/2020/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C%201.pdf.