Нормативна база

Законодавство України

1. Конституція України, Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Голос України від 19.05.2012 № 90-91.

3. Кримінальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст. 131.

4. Цивільний процесуальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України, 2004, № 40-41, 42, ст. 492.

5. Кодекс адміністративного судочинства України, Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35-36, № 37, ст. 446.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення, Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток до № 51, ст. 1122.

7. Господарський процесуальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України, 1992, № 6, ст. 56.

8. Закон України ,,Про міліцію”, Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991, № 4, ст. 20.

9. Закон України ,,Про судову експертизу”, Відомості Верховної Ради України, 1994, № 28, ст. 232.

10. Закон України ,,Про наукову і науково-технічну діяльність”, Відомості Верховної Ради України, 1992, № 12, ст. 165.

11. Закон України ,,Про наукову і науково-технічну експертизу”, Відомості Верховної Ради України, 1995, № 9, ст. 56.

12. Закон України ,,Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, Відомості Верховної Ради України, 2001, № 47, ст. 251.

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 № 710 ,,Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів”.

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.1998 № 617 ,,Про утворення ДНДЕКЦ МВС України”.

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 ,,Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів”.

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 988 ,,Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ”.

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 ,,Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання”.

Накази МВС зареєстровані в Міністерстві юстиції

Наказ МВС України від 11.09.2001 № 785 ,,Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.12.2001 за № 1066/6257.

Наказ МВС України від 10.11.2005 № 987 ,,Про затвердження Інструкції про проведення огляду транспортних засобів та їх реєстраційних документів під час реєстрації, перереєстрації і зняття з обліку”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.11.2005 за № 1424/11704.

Наказ МВС України від 10.09.2009 № 390 ,,Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.10.2009 за № 963/16979.

Наказ МВС України від 15.06.2011 № 333 ,,Про вдосконалення порядку обліку атестованих судових експертів Експертної служби МВС України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.09.2011 за № 1060/19798.

Наказ МВС України від 15.12.2011 № 923 ,,Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.02.2012 за № 288/20601.

Наказ МВС України від 15.12.2011 № 924 ,,Про затвердження Положення про Вибухотехнічну кваліфікаційну комісію МВС України та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.01.2012 за № 46/20359.

Наказ МВС України від 15.12.2011 № 925 ,,Про затвердження Положення про екзаменаційні комісії та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.01.2012 за № 47/20360.

Наказ МВС України від 09.08.2012 № 691 ,,Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України” зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.09.2012 за № 1541/21853.

Наказ МВС України від 16.10.2012 № 917 ,,Про внесення змін до деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України, які регулюють діяльність Експертної служби МВС України?, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.11.2012 за № 1857/22169 (вносить зміни до наказів МВС України від 15.06.2011 № 333, від 15.12.2011 № 924, від 15.12.2011 № 925).

Наказ МВС України від 26.10.2012 № 962 ,,Про затвердження Інструкції про участь працівників Експертної служби МВС України в кримінальному провадженні як спеціалістів?, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.11.2012 за № 1946/22258.

Наказ МВС України від 14.01.2013 № 20 ,,Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини у 2013 році?, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.02.2013 за № 205/22737.

Відомчі нормативно-правові акти

Наказ МВС України від 12.06.1996 № 419 ,,Про затвердження Інструкції про заходи безпеки при пошуку, розрядженні, транспортуванні, знешкодженні вибухових речовин або при загрозі вибуху” (п. 2 утратив чинність наказом від 06.11.2000 № 764).

Наказ МВС України від 18.07.1996 № 493 ,,Про затвердження Інструкції про організацію робіт щодо пошуку та знешкодження вибухових пристроїв і вибухових речовин”.

Наказ МВС України від 08.05.1999 № 381 ,,Про затвердження Інструкції з організації приймання, обліку, використання, категорування та зберігання боєприпасів, вибухових пристроїв, вибухових речовин і засобів підриву (вилучених, знайдених та добровільно зданих), а також штатних боєприпасів, вибухових речовин і засобів підриву в ОВС України”.

Наказ МВС України від 06.11.2000 № 764 ,,Про затвердження Інструкції щодо організації роботи з огляду, вилучення, вибухотехнічного дослідження вибухових речовин і вибухових пристроїв та їх централізованого обліку в органах внутрішніх справ України”.

Наказ МВС України від 04.07.2001 № 514 ,,Про затвердження Положення про координаційно-методичну раду Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України”.

Наказ МВС України від 26.10.2012 № 967 ,,Про затвердження Норм належності криміналістичної техніки, науково-технічних засобів та обладнання для забезпечення діяльності експертних підрозділів?.

Наказ МВС України від 30.10.2012 № 983 ,,Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України?.

Наказ МВС України від 05.02.2013 № 97 ,,Про затвердження положень про науково-дослідні експертно-криміналістичні центри при ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті?.

Наказ МВС України від 15.12.2011 № 924 ,,Про затвердження Положення про Вибухотехнічну кваліфікаційну комісію МВС України та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.01.2012 за № 46/20359;

Наказ МВС України від 12.06.1996 № 419 ,,Про затвердження Інструкції про заходи безпеки при пошуку, розрядженні, транспортуванні, знешкодженні вибухових речовин або при загрозі вибуху”;

Наказ МВС України від 18.07.1996 № 493 ,,Про затвердження Інструкції про організацію робіт щодо пошуку та знешкодження вибухових пристроїв і вибухових речовин”;

Наказ МВС України від 08.05.1999 № 381 ,,Про затвердження Інструкції з організації приймання, обліку, використання, категорування та зберігання боєприпасів, вибухових пристроїв, вибухових речовин і засобів підриву (вилучених, знайдених та добровільно зданих), а також штатних боєприпасів, вибухових речовин і засобів підриву в ОВС України”;

Наказ МВС України від 06.11.2000 № 764 ,,Про затвердження Інструкції щодо організації роботи з огляду, вилучення, вибухотехнічного дослідження вибухових речовин і вибухових пристроїв та їх централізованого обліку в органах внутрішніх справ України”