ПЕРЕЛІК відомостей, що містять конфіденційну інформацію в Івано-Франківському НДЕКЦ МВС

ПЕРЕЛІК

відомостей, що містять конфіденційну інформацію
в Івано-Франківському НДЕКЦ МВС

 1. У сфері судово – експертної діяльності конфіденційною є інформація, що розкриває:
 • методики проведення судових експертиз, методичні посібники, методичні рекомендації, стандартні операційні процедури, методичні процедури, інформаційні листи, методичні листи щодо проведення судових експертиз та експертних досліджень;
 • відомості, що містяться в обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об’єктів (криміналістичному обліку), та результати перевірки за ним;
 • відомості, отримані під час контролю за якістю досліджень, внутрішньо лабораторного контролю, зовнішньо лабораторного контролю, моніторингу достовірності результатів досліджень, нагляду за достовірністю результатів досліджень;
 • відомості щодо результатів діяльності, що містяться в доповідних записках, аналітичних довідках, оглядах та інформаційних листах;
 • відомості, що містяться в документах за результатами проведення службових аудитів діяльності;
 • відомості, що містяться у висновках експертних досліджень, проведених на замовлення;
 • відомості щодо призначення судових експертиз та експертних досліджень, ходу їх виконання та результатів;
 • відомості про порядок та умови зберігання об’єктів дослідження;
 • відомості, що стосуються процесуальних дій, які вчиняються (вчинялися) під час кримінального, цивільного, адміністративного, виконавчого та господарського провадження і стали відомі працівнику, якого залучили як спеціаліста або експерта у зв’язку з виконанням його обов’язків;
 • зміст інформації, яка вноситься до акті інвентаризації стандартних зразків (речовин порівняння) наркотичних засобів та психотропних речовин;
 • відомості, які ідентифікують калібр, модель, серійні та номерні позначення, кількість вогнепальної зброї чи боєприпасів, що містяться в інформаційно-довідкових колекціях;
 • відомості про обладнання, програмне забезпечення та технічні засоби, що застосовуються для проведення судової експертизи, експертних досліджень, випробувань, обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об’єктів (криміналістичного обліку), оціночної діяльності.
 1. У сфері роботи з персоналом конфіденційною є інформація, що розкриває:
 • матеріали, що подаються до Експертно — кваліфікаційної комісії МВС, відомості, що містяться в протоколах спеціальних засідань Експертно – кваліфікаційної комісії МВС;
 • відомості про особу, визначену виконавцем судової експертизи (експертного провадження);
 • відомості про особу, що містяться у скорочених особових справах працівників та особових картках працівників;
 • інформацію, що стала відома під час вивчення та перевірки кандидатів для заміщення вакантних посад.
 1. У сфері функціонування інформаційно – телекомунікаційних систем конфіденційною є інформація, що розкриває відомості про програмні та апаратні засоби, що застосовуються для забезпечення функціонування й захисту мережі та інформаційних ресурсів.
 2. У сфері діяльності щодо запобігання корупції конфіденційною є інформація, що розкриває розроблення та зміст заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, та відомості, які розкривають конкретні методи роботи за основними напрямами діяльності з питань запобігання та протидії корупції.
 3. У сфері охорони адміністративної будівлі (території) конфіденційною є інформація, що розкриває відомості щодо системи охорони, перепускного, внутрішньооб’єктового режиму, технічног  обладнання лабораторій/приміщень, де проводяться судові експертизи, експертні дослідження, зберігаються об’єкти дослідження та акти комісійного обстеження цих приміщень, якщо не розкриваються відомості, віднесені до службової інформації та до державної таємниці.