Вебінар працівників сектору будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності та відділу вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень

      26 листопада 2020 р. працівники сектору будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності та відділу вибухотехнічних та пожежо-технічних досліджень взяли участь у вебінарі: «Практичні аспекти призна-чення та проведення комплексних комісійних  електротехнічних, пожежних та будівельних експертиз».
      ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ
–  електротехнічна та трасологічна експертиза у справах щодо втручання в роботу приладів обліку електроенергії;
– комплексна пожежно-технічна, будівельно-технічна та електротехнічна експертиза будівельних об’єктів;
–   електротехнічна експертиза у справах щодо відповідності поставле-ного обладнання технічним харак-теристикам постачальника.